Sveriges sjukvård är idag svårt belastad. Läkarbristen under coronapandemin har lett till att många svenskar i behov av sjukvård inte fått tillgång till en läkare. Många läkare idag arbetar hos bemanningsföretag som hyrläkare, eftersom de på så vis får flexiblare arbetstider samt högre lön. Det är dags att ta hjälp av läkare hos dessa företag, för att se till att alla svenskar som behöver det får tillgång till sjukvård.

Coronapandemin har slagit hårt mot sjukhus och vårdcentraler i Sverige. Sverige har även många fler fall per capita jämfört med närliggande länder såsom Norge, Danmark, och Finland. Svensk sjukvård var även under hög belastning redan innan corona började sprida sig. Bristen på läkare är ett akut problem som behöver en lösning redan idag. Hyrläkare som arbetar inom bemanningsföretag vård kan utgöra svaret på problemen inom den svenska sjukvården.

Sjukvård i Sverige har haft problem länge

Den offentliga vården i Sverige har under en lång period varit svårt belastad. Redan innan corona kunde situationen beskrivas som en kris. Situationen är idag ännu värre. Sjukvårdspersonal i Sverige behöver stöd från såväl staten som folket. Fler läkare i cirkulation innebär en lägre belastning på den sjukvårdspersonal som arbetar ihjäl sig för det svenska folket idag.

Svenskar undviker att söka vård

Oro kring corona och den svenska sjukvårdskampen mot pandemin har lett till att allt fler svenskar undviker att söka den vård de behöver. Fler läkare skulle innebära en mer effektiv sjukvård, vilket kan öka förtroendet som det svenska folket har gentemot sjukvården. Är du själv en läkare kan det vara bra att fundera över en karriär som hyrläkare, eftersom det innebär högre löner samt att du får arbeta där din expertis behövs.

Äldre svenskar dör på grund av selektering

I ett försök att minska belastningen på den svenska sjukvården har vissa patienter, särskilt äldre människor, prioriterats bort i vården. Ålder bör inte utgöra en avgörande faktor för den vård en patient får, något du förmodligen håller med om. Patienter med en chans att överleva har alltså fått avlida för att lätta på trycket i den svenska sjukvården.

Problemen som tas upp i denna artikel går smidigt att lösa med hjälp av fler läkare i sjukvården, varför hyrläkare kan utgöra ett utmärkt tillskott till den svenska sjukvården.